Р - рзп, разпоредителни сделки, регулационен план

Речник - Речник

Разгъната застроена площ (РЗП)
Разгъната застроена площ е сборът от застроените площи на всички етажи. В разгънатата застроена площ се включват и застроените площи в подпокривното пространство на сградите, когато са предвидени за жилища, ателиета и кабинети. В застроената площ на надземните етажи се включва цялата площ на балконите, лоджиите и терасите.

Разпоредителни сделки
Всеки договор, при които имаме прехвърляне на собственост от едно лице на друго - продажба, замяна, дарение, делба или учредяване право на ползване, строеж.

Регулационния план
С регулационния план се регулират улици, пътища и имоти за обекти публична държавна и общинска собственост, урегулират се имоти частна собственост, ако не са били урегулирани и се определя конкретното предназначение на всеки имот, както и застрояването в имотите за застрояване.

Решение на СОС
Решение на СОС е акт, с който органът на местното самоуправление -Столичният общинският съвет, изразява волята си. Решенията се приемат с мнозинство от гласовете на общинските съветници. За приемане на решения за управление и разпореждане с общинска собственост се изисква мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници. Решенията се подписват от председателя на общинския съвет. Решенията са публични.

Търсене в сайта

Оферти

Кой е on-line

В момента има 4 посетителя в сайта

Милди имоти ЕООД - Недвижими имоти. Продажби, покупки, наеми, консултации, инвестиции...Официална интернет страница www.mildi.net

© 2014 НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - MILDI.NET. Разработка и дизайн WWW.OLEKKK.COM. Всички права запазени.